Kontakt

Jihočeský svaz karate, z. s.

IČ: 65050070
Bachmačská 9
370 01 České Budějovice – České Budějovice 3

Předseda JčSKe:
Bc. Jiří Faktor, tl: 777815709, jirka.faktor@email.cz

Sportovně technická komise:
Bc. Petr Kubička, tl. 724150738

Trenérsko-metodická komise:
Ing. Martin Hermann tl.606390997

Komise rozhodčích:
Ing. Jan Barát, tl.724531292
Bc. Richard Šefl, tl.736726433

Ekonom: 
Ing. Dagmar Veselková, tl.773601121

Předseda revizní komise:
PhDr. Petr Beníšek, tl. 608860845