Zápis z  valné hromady JčSKe:

 

Místo: České Budějovice, Metropol, Zasedací místnost

Datum: 10.1.2017

 

Přítomní: Dle prezenční listiny

 

                   Program:

 1. Zahájení VH
 2. Volba návrhové a mandátové komise
 3. Schválení návrhu programu jednání VH
 4. Projednání usnesení minulé VH 2016
 5. Schválení návrhu kalendáře akcí JčSKe na r. 2017

Přestávka – vyhodnocení nejlepších oddílů JšSKe

 1. Zpráva předsedy JčSKe
 2. Zprávy jednotlivých úseků VV JčSKe
 3.        Zpráva předsedy Revizní komise
 4. Diskuse
 5. Schválení usnesení z jednání VH – ukončení VH

Číst více →

POZVÁNKA na VH JčSKe

        Dne:           čtvrtek 10. ledna  2017  v 17.00 hod

        Místo:        Metropol – zasedací místnost, Senovážné náměstí, Č. Budějovice

       Účast:         Předsedové oddílů JčSKe, nebo písemně pověření zástupci s razítkem oddílu a podpisem předsedy.

V případě neúčasti volejte na tel. předsedy JčSKe tl. 777 815 709                                

      Program:

 1. Zahájení VH
 2. Volba návrhové a mandátové komise
 3. Schválení návrhu programu jednání VH
 4. Projednání usnesení minulé a volební VH
 5. Schválení návrhu kalendáře akcí JčSKe na r. 2017,  Přestávka – ocenění oddílů JčSKe
 6. Zpráva předsedy JčSKe
 7. Zprávy jednotlivých úseků VV JčSKe
 8. Zpráva předsedy Revizní komise
 9. Diskuse
 10. Schválení usnesení z jednání VH – ukončení VH

 

 

 

Úspěšní karatisté na VI EPFG 2016 v Huelvě z leva Martin Hermann, Martin Sláma a David Šenkýř

Úspěšní karatisté na VI EPFG 2016 v Huelvě z leva Martin Hermann, Martin Sláma a David Šenkýř

Čtyři medaile pro Českou republiku z karate
Druhý červnový víkend se nesl ve znamení oficiálního zahájení letošních Evropských policejních a hasičských sportovních her. Tyto se konaly již po šesté, tentokrát ve Španělsku v Huelvě.

Číst více →

Účastníci školení trenérů karate v Českých Budějovicích
Školení trenérů pořádané trenérsko-metodickou komisí Jihočeského svazu karate se konalo ve dnech 4. – 5. června 2016 v areálu TJ Karate České Budějovice v ulici E. Destinnové v Českých Budějovicích. Školení se účastnilo 41 členů ze 14-ti oddílů JčSKe (TJ Č. Budějovice, TJ N. Hrady, SKP Č. Budějovice, Cobra Ryu Strakonice, Karate Horažďovice, TJ Boršov, TJ Vodňany, SK Vodňany, Nakama Sedlice, Panthers Č. Krumlov, Okinawa Goju Ryu Dojo J. Hradec, Karate Hořice, Sokol Č. Budějovice, Slavie Č. Budějovice). Bylo proškoleno 28 stávajících trenérů III. třídy a 13 nových uchazečů o licenci trenéra III.třídy. V letošním roce je z řad členů oddílů a škol JčSKe patrný zvýšený zájem o školení.

Číst více →