Z 23 oddílů JčSKe, které mají platné hlasovací právo, bylo přítomno 19 oficiálních zástupců oddílů. VH byla usnášení schopná.

Zápis z  valné hromady JčSKe:

 

Místo: České Budějovice, Metropol, Zasedací místnost

Datum: 18.2.2015

Přítomní: Dle prezenční listiny

                   Program:

 1. Zahájení VH
 2. Hlasování o návrhu programu
 3. Volba volební, návrhové a mandátové komise
 4. Schválení návrhu programu jednání VH
 5. Projednání usnesení minulé VH 2015
 6. Schválení návrhu kalendáře akcí JčSKe na r. 2016
 7. Zpráva předsedy JčSKe
 8. Zprávy jednotlivých úseků VV JčSKe
 9. Zpráva předsedy Revizní komise
 10. Diskuse
 11. Schválení usnesení z jednání VH – ukončení VH

 

Návrh kalendáře soutěží JčSKe na r.  2016

 

Ne 14.2.     KL JčSKe 1.kolo / Fight club, Hluboká nad Vltavou.       

Čt  18.2.     VH JčSKe 17.00 hod., Metropol Č.B.

Ne 20.3.     Školení rozhodčí JčSKe, 13.00, Metropol Č.B.    

Ne 24.4.     LT JčSKe 1.kolo + Kid cup / Fight club, Metropol Č.B.

SO 21.5.     KL JčSKe 2.kolo , Cobra ryu Strakonice

Ne 29.5.     LT JčSKe 2.kolo , Panthers Č.K.

So,Ne 4.-5.6.    Školení / doškolení  trenérů JčSKe 

                         + zk. STV Dan, E.Destinnové Č.B.

Ne 5.6.      Seminář kata, I. Keslová , L. Janda, E.Destinnové Č.B.

Ne 25.9.    Bohemia Open , Fight club Č.B.

So 1.10.    KL JčSKe 3.kolo , TJ Karate N.Hrady 

So 22.10.  NP žáků ČSKe 2.kolo, Fight club Č.B.

Ne  6.11.   LT JčSKe 3.kolo + South Cup týmů / TJK Č.B.

Ne 20.11.  KP JčSKe ,

Faktor  – návrh seminář kata I. Keslová, L. Janda 5.6.2016

-návrh seminář kumite M. Hýsek září 2016

USNESENÍ VH:

1.VH schválila kalendář akcí JčSKe  na rok 2016 ve výše uvedeném znění.

2.VH schválila návrh VV na založení:

a)Síňě významných členů JčSKe

b)Síňě sportovních úspěchů JčSKe

VV je pověřen výběrem a schválením kandidátů do obou síní

3.VH schválila změnu v pravidlech KL, že jeden závodník může startovat v rámci krajských soutěží v různých disciplínách v různých věkových kategoriích, ne však v jedné disciplíně.

4.VH schválila návrh Dodatku pravidel soutěží karate pro krajskou ligu JčSKe ve znění odhlasovaných pozměňovacích návrhů.

5.VH schválila návrh na změnu ekonomické směrnice ve znění

Rozhodčí 1000,- Kč, při podmíněné licenci 500,- Kč, pokud bude nominován.

Zároveň platí, že cestovní náhrady se nevyplácejí.

Externí rozhodčí národní licence 1500,- Kč při schválené nominaci.

Ostatní funkcionáři 1176,- Kč včetně daně, daň bude stržena ekonomkou na místě.

6.VH ukládá předsedovi KRK zpracovat pracovní řád do konce února 2016.

7.VH ukládá předsedovi KRK provedení kontroly účetnictví za rok 2015 po jeho uzavření účetní organizací.

8.VH schvaluje termín školení rozhodčích JčSKe 20.3.2016.

9. VH schválila, aby JčSKe poskytl paušální příspěvek 1500,-  rozhodčím z řad JčSKe při prvním udělení národní licence.

10. VH schvaluje nominaci na VH ČSKe ve složení:

Faktor, Hermann, Beníšek, Petřík, Krejča, Pohanka, Kubička,

Náhradníci:  Mann, Barát, Hulmann.

11. VH schválila likvidaci vysloužilého nefunkčního počítače STK

12. VH ukládá Petru Beníškovi zajistit 1000 diplomů v ceně 8,-Kč za kus.

13. VH ukládá Petru Petříkovi zajistit medaile v ceně 23,- Kč za kus.  Počet bude upřesněn po dohodě s VV JčSKe.

 

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsal: 19.2.2015  Jan Barát

Comments are closed.

Post Navigation