Trénink vedení metodického nácviku kata na školení trenérů v Českých Budějovích.Školení pořádané Trenérsko-metodickou komisí Jihočeského svazu karate (dále jen TMK JčSKe) ve spolupráci s Trenérsko-metodickou komisí Českého svazu karate (dále jen TMK ČSKe) se konalo ve dnech 29. – 30. dubna 2017 v areálu Fight Clubu v kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích. Školení se účastnilo 36 členů ze 16-ti oddílů z Jihočeského svazu karate (TJ Č. Budějovice, TJ N. Hrady, Cobra Ryu Strakonice, Karate Horažďovice, Tatran Prachatice, K.K. Budo Písek, TJ Boršov, SKP Písek, Okinawa Goju Ryu Dojo J. Hradec, Karate Hořice, Sokol Č. Budějovice, Slavie Č. Budějovice, TJ Shotokan Netolice, TW Borovany, FC Hluboká v pohybu a domácí Fight Club Č. Budějovice). Pět členů Českého svazu karate (ŠJJ a karate Krnov a Red Gym Třebíč). Bylo proškoleno 31 stávajících trenérů III. třídy, 4 trenéři II. třídy a 6 nových uchazečů o licenci trenéra III. třídy.

Lektoři školení: Mgr. Martin Sláma v dopoledním praktickém bloku prováděl podrobný rozbor nácviku kata a procvičoval s přítomnými jednotlivé fáze tréninku kata s aplikacemi bunkai. V odpoledním bloku přednášel přítomným metodiku základního tréninku pro začínající trenéry karate a zaměřil se především na prevenci úrazů a správné vedení tréninkové jednotky. Začínajícím trenérům zadal k vypracování písemnou práci pro získání licence trenéra karate III. třídy.

PhDr. Michal Hrubý, Ph.D. předseda TMK ČSKe předával své bohaté zkušenosti ze závodní přípravy sportovců, ale také opakoval základy a zásady tréninku pro začínající trenéry. Na závěr odpovídal na dotazy trenérů týkající se nové směrnice TMK ČSKe a problematiky tréninků závodní přípravy v karate.

Po ukončení školení se konaly zkoušky na stupně technické vyspělosti 3. Kyu – 1. Dan, kterého se úspěšně účastnili pouze čtyři uchazeči. Předsedou komise byl Jiří Faktor a členy komise byli Michal Hrubý a Martin Sláma.

Ve večerních hodinách se konalo setkání výboru JčSKe: předseda Bc. Jiří Faktor, TMK Ing. Martin Hermann, STK Mgr. Dobrin Stojčev, UR Ing. Jan Barát a ekonom JčSKe Dušan Pohanka jednali s představiteli ČSKe: více-prezident pro sport Jaromír Musil, předseda TMK PhDr. Michal Hrubý, Ph.D., předseda UR Ing. Marek Kubín a člen TMK PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. Hlavními body jednání byli novelizace směrnic ČSKe, jejich výklad a aplikace v praxi.

Druhý den školení trenérů zahájil vedoucí oddělení úpolových sportů fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. aktivní přednáškou a tréninkem zaměřeným na rozvoj rychlosti v karate. Účastníci školení si měli možnost vyzkoušet praktická cvičení na rozvoj rychlosti, síly a stability. Byla také ze strany přednášejícího zodpovězená celá řada dotazů přítomných trenérů.

Závěrečnou část školení vedl Bc. Jiří Faktor, který se zaměřil na základy rozcvičení závodníků, protažení, uvolnění a relaxační cvičení.

Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci školení trenérů, Fight Clubu České Budějovice za poskytnutí zázemí školení a ČSKe za spolupráci. Toto školení přispívá nemalou měrou k rozvoji trenérsko-metodických dovedností trenérů III. třídy a především budoucích zájemců o tuto kvalifikaci v rámci JčSKe.

 

Ing. Martin Hermann
TMK JčSKe

 

20170430_103411

20170430_121339

20170429_172401

20170429_172803

20170429_120328

1_20170430_100949

Comments are closed.

Post Navigation