POZVÁNKA na VH JčSKe

        Dne:           čtvrtek 10. ledna  2017  v 17.00 hod

        Místo:        Metropol – zasedací místnost, Senovážné náměstí, Č. Budějovice

       Účast:         Předsedové oddílů JčSKe, nebo písemně pověření zástupci s razítkem oddílu a podpisem předsedy.

V případě neúčasti volejte na tel. předsedy JčSKe tl. 777 815 709                                

      Program:

  1. Zahájení VH
  2. Volba návrhové a mandátové komise
  3. Schválení návrhu programu jednání VH
  4. Projednání usnesení minulé a volební VH
  5. Schválení návrhu kalendáře akcí JčSKe na r. 2017,  Přestávka – ocenění oddílů JčSKe
  6. Zpráva předsedy JčSKe
  7. Zprávy jednotlivých úseků VV JčSKe
  8. Zpráva předsedy Revizní komise
  9. Diskuse
  10. Schválení usnesení z jednání VH – ukončení VH