Vzhledem k problému spojeného s moderním životním stylem je stále komplikovanější udržet a kvalitně připravovat děti pro sport a v důsledku toho se počet sportujících dětí v ČR snižuje.

Hlavním cílem projektu sportovní třídy karate je vytvořit vhodné prostředí pro mladé a nadějné sportovce. Začleněním tréninků do školní výuky pak minimalizovat dopad dnešního životního stylu na rozvoj dítěte a nadále podporovat jeho kladný vztah ke sportu. Díky zajištění tréninků do doby školní výuky snížit organizační zátěž na rodiče, kteří chtějí udržet setrvalý vztah jejich dětí k pohybové aktivitě.

Projekt sportovní třídy karate při ZŠ E. Destinové je podporován Statutárním městem České Budějovice a Českým svazem karate. Jihočeský kraj se významnou měrou podílí na členské základně Českého svazu karate a přímo v Českých Budějovicích sídlí dva největší a výsledkově nejvýznamnější kluby karate v České republice, trénuje zde řada úspěšných reprezentantů ČR.

Karate jako olympijský sport vyžaduje cílenou a systémově propojenou přípravu závodníků již od dětského věku a vznik sportovní třídy karate je pozitivním propojujícím článkem se sportovní přípravou na Gymnázium Česká v Českých Budějovicích a krajského centra mládeže Jihočeského svazu karate.

cover-mail

instagram-cover_02